خروج

دعوت به همکاری

لیست مشاغل انتخابی ( )

بابل - دفتر بابل

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
39 خیاط خانم،آقا
40 طراح گرافیکی (تصویر و موشن) خانم،آقا

بابل - کارخانه

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
19 نیروی کار ،آقا
فروشگاه اینترنتی تورنگ شاپ