محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 38

هر بسته 225,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
225,500 تومان
2 بسته
224,300 تومان
3 بسته
223,100 تومان
4 بسته
222,000 تومان
5 بسته
220,800 تومان
6 بسته
219,600 تومان
7 بسته
218,400 تومان
8 بسته
217,200 تومان
9 بسته
216,000 تومان
10 بسته
214,800 تومان
20 بسته
213,600 تومان
30 بسته
212,400 تومان
50 بسته
211,200 تومان
100 بسته
210,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
118,500 ~ 127,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
148,600 ~ 164,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
93,600 ~ 100,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
93,600 ~ 100,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
47,700 ~ 52,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
55,200 ~ 61,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
33,400 ~ 36,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
41,600 ~ 45,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)