تا 50%

فروش زیر قیمت محصولات

با توجه به اینکه کیفیت، اولویت اول فروش در مجموعه تورنگ می باشد، برخی از محصولات، به دلیل داشتن ایرادات بسیار جزیی با تخفیف ویژه و زیر قیمت خرید برای مشتریان دائمی به فروش می رسد.