رسیدگی به شکایات

اگر شخصی...
رفتگر نامیده شود باید همانگونه خیابان ها و معابر را جارو کند که
میکل آنژ نقاشی می کرد، بتهوون سمفونی می ساخت و شکسپیر شعر می سرود.
او باید آنگونه خیابان ها را جارو کند که تمام موجودات آسمانی و زمینی مکثی کنند و بگویند:
"اینجا رفتگری کار می کرد که کارش را خوب انجام می داد".

"مارتین لوتر کینگ"


همه عوامل و دست اندر کاران شرکت تورنگ چاپ
هر روز صبح، کار خود را با این آرزو شروع می کنند، که مصداق این جمله زیبا باشند و در انجام وظایف خود نهایت توانشان را به کار گیرند تا به بهترین شکل ممکن خواسته های شما مشتریان گرامی را برآورده سازند.


با این همه ما خود را از بهتر شدن کارمان بی نیاز نمی بینیم و نظراتتان را معیاری ارزشمند برای توجه و ارزیابی کارهای خود می دانیم. چراکه این نظرات مایه بهتر شدن کار ما و در نتیجه رضایت بیشتر شما بزرگواران خواهد بود.


برای این منظور می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تماس 09371131013 در میان بگذارید.