محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 36

هر بسته 134,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
134,100 تومان
2 بسته
133,100 تومان
3 بسته
132,000 تومان
4 بسته
131,000 تومان
5 بسته
129,900 تومان
6 بسته
128,900 تومان
7 بسته
127,800 تومان
8 بسته
126,800 تومان
9 بسته
125,700 تومان
10 بسته
124,700 تومان
20 بسته
123,600 تومان
30 بسته
122,500 تومان
50 بسته
121,500 تومان
100 بسته
120,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
152,100 ~ 176,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,800 ~ 97,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
46,600 ~ 48,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
97,100 ~ 108,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)