محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 36

هر بسته 149,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
149,500 تومان
2 بسته
146,700 تومان
3 بسته
144,000 تومان
4 بسته
141,200 تومان
5 بسته
138,500 تومان
6 بسته
135,700 تومان
7 بسته
133,000 تومان
8 بسته
130,200 تومان
9 بسته
127,500 تومان
10 بسته
124,700 تومان
20 بسته
122,000 تومان
30 بسته
119,200 تومان
50 بسته
116,500 تومان
100 بسته
113,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,300 ~ 115,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 61,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,650 ~ 104,950

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
100,200 ~ 121,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)