محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 33

هر بسته 192,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
192,300 تومان
2 بسته
188,800 تومان
3 بسته
185,200 تومان
4 بسته
181,700 تومان
5 بسته
178,200 تومان
6 بسته
174,600 تومان
7 بسته
171,100 تومان
8 بسته
167,500 تومان
9 بسته
164,000 تومان
10 بسته
160,500 تومان
20 بسته
156,900 تومان
30 بسته
153,400 تومان
50 بسته
149,800 تومان
100 بسته
146,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
113,700 ~ 149,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,300 ~ 115,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 61,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,500 ~ 125,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,900 ~ 157,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)