محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 33

هر بسته 176,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
176,800 تومان
2 بسته
174,900 تومان
3 بسته
173,000 تومان
4 بسته
171,100 تومان
5 بسته
169,200 تومان
6 بسته
167,300 تومان
7 بسته
165,400 تومان
8 بسته
163,500 تومان
9 بسته
161,600 تومان
10 بسته
159,700 تومان
20 بسته
157,800 تومان
30 بسته
155,900 تومان
50 بسته
154,000 تومان
100 بسته
152,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
120,400 ~ 134,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,800 ~ 97,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,800 ~ 97,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
46,600 ~ 48,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
89,500 ~ 126,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)