محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 23

هر بسته 100,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
100,500 تومان
2 بسته
100,000 تومان
3 بسته
99,400 تومان
4 بسته
98,900 تومان
5 بسته
98,400 تومان
6 بسته
97,800 تومان
7 بسته
97,300 تومان
8 بسته
96,800 تومان
9 بسته
96,300 تومان
10 بسته
95,700 تومان
20 بسته
95,200 تومان
30 بسته
94,700 تومان
50 بسته
94,100 تومان
100 بسته
93,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
148,600 ~ 164,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
190,100 ~ 205,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
170,900 ~ 184,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)