محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 19

هر بسته 115,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
115,900 تومان
2 بسته
114,700 تومان
3 بسته
113,500 تومان
4 بسته
112,200 تومان
5 بسته
111,000 تومان
6 بسته
109,500 تومان
7 بسته
108,300 تومان
8 بسته
107,100 تومان
9 بسته
105,800 تومان
10 بسته
104,600 تومان
20 بسته
103,300 تومان
30 بسته
102,100 تومان
50 بسته
100,600 تومان
100 بسته
99,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
113,700 ~ 149,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 61,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,650 ~ 104,950

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
100,200 ~ 121,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)