محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 18

هر بسته 61,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
61,800 تومان
2 بسته
60,500 تومان
3 بسته
59,200 تومان
4 بسته
57,800 تومان
5 بسته
56,500 تومان
6 بسته
55,100 تومان
7 بسته
53,800 تومان
8 بسته
52,500 تومان
9 بسته
51,100 تومان
10 بسته
49,800 تومان
20 بسته
48,500 تومان
30 بسته
47,100 تومان
50 بسته
45,800 تومان
100 بسته
44,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
113,700 ~ 149,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,300 ~ 115,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
46,600 ~ 59,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,900 ~ 45,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
31,800 ~ 45,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
19,300 ~ 27,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,650 ~ 104,950

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
100,200 ~ 121,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)