محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 18

هر بسته 48,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
48,600 تومان
2 بسته
48,400 تومان
3 بسته
48,300 تومان
4 بسته
48,100 تومان
5 بسته
48,000 تومان
6 بسته
47,800 تومان
7 بسته
47,700 تومان
8 بسته
47,500 تومان
9 بسته
47,400 تومان
10 بسته
47,200 تومان
20 بسته
47,100 تومان
30 بسته
46,900 تومان
50 بسته
46,700 تومان
100 بسته
46,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
120,400 ~ 134,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,100 ~ 176,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,800 ~ 97,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
54,600 ~ 58,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
33,600 ~ 37,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
40,800 ~ 42,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,300 ~ 26,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
97,100 ~ 108,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,400 ~ 82,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)