محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 11

هر بسته 58,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
58,600 تومان
2 بسته
58,300 تومان
3 بسته
58,000 تومان
4 بسته
57,700 تومان
5 بسته
57,400 تومان
6 بسته
57,000 تومان
7 بسته
56,700 تومان
8 بسته
56,400 تومان
9 بسته
56,100 تومان
10 بسته
55,800 تومان
20 بسته
55,500 تومان
30 بسته
55,200 تومان
50 بسته
54,900 تومان
100 بسته
54,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
46,600 ~ 48,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
33,600 ~ 37,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
40,800 ~ 42,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,000

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)