محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 10

هر بسته 57,480 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
57,480 تومان
2 بسته
56,160 تومان
3 بسته
54,840 تومان
4 بسته
53,400 تومان
5 بسته
52,080 تومان
6 بسته
50,760 تومان
7 بسته
49,440 تومان
8 بسته
48,120 تومان
9 بسته
46,800 تومان
10 بسته
45,480 تومان
20 بسته
44,280 تومان
30 بسته
42,960 تومان
50 بسته
41,520 تومان
100 بسته
40,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
52,440 ~ 71,040

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
57,000 ~ 74,880

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
38,160 ~ 54,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)