محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 10

هر بسته 37,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
37,400 تومان
2 بسته
37,100 تومان
3 بسته
36,800 تومان
4 بسته
36,500 تومان
5 بسته
36,200 تومان
6 بسته
35,900 تومان
7 بسته
35,600 تومان
8 بسته
35,300 تومان
9 بسته
35,000 تومان
10 بسته
34,700 تومان
20 بسته
34,400 تومان
30 بسته
34,200 تومان
50 بسته
33,900 تومان
100 بسته
33,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
46,600 ~ 48,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
54,600 ~ 58,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
40,800 ~ 42,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)