محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 04

هر بسته 45,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
45,900 تومان
2 بسته
45,600 تومان
3 بسته
45,300 تومان
4 بسته
44,900 تومان
5 بسته
44,600 تومان
6 بسته
44,300 تومان
7 بسته
43,900 تومان
8 بسته
43,600 تومان
9 بسته
43,300 تومان
10 بسته
42,900 تومان
20 بسته
42,600 تومان
30 بسته
42,300 تومان
50 بسته
41,900 تومان
100 بسته
41,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
47,700 ~ 52,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
55,200 ~ 61,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
33,400 ~ 36,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)