محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 02

هر بسته 27,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
27,200 تومان
2 بسته
26,900 تومان
3 بسته
26,300 تومان
4 بسته
25,700 تومان
5 بسته
24,900 تومان
6 بسته
24,300 تومان
7 بسته
23,700 تومان
8 بسته
23,100 تومان
9 بسته
22,400 تومان
10 بسته
21,800 تومان
20 بسته
21,200 تومان
30 بسته
20,600 تومان
50 بسته
19,900 تومان
100 بسته
19,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
43,700 ~ 59,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
72,200 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,900 ~ 47,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)