محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 02

هر بسته 26,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
26,100 تومان
2 بسته
25,900 تومان
3 بسته
25,800 تومان
4 بسته
25,700 تومان
5 بسته
25,500 تومان
6 بسته
25,400 تومان
7 بسته
25,200 تومان
8 بسته
25,100 تومان
9 بسته
25,000 تومان
10 بسته
24,800 تومان
20 بسته
24,700 تومان
30 بسته
24,600 تومان
50 بسته
24,400 تومان
100 بسته
24,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
46,600 ~ 48,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,400 ~ 82,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)