محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی چسب دار 16×24

هر کیلو 223,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
223,200 تومان
2 کیلو
222,000 تومان
3 کیلو
220,920 تومان
4 کیلو
219,840 تومان
5 کیلو
218,640 تومان
6 کیلو
217,560 تومان
7 کیلو
216,480 تومان
8 کیلو
215,280 تومان
9 کیلو
214,200 تومان
10 کیلو
213,120 تومان
20 کیلو
211,920 تومان
30 کیلو
210,840 تومان
50 کیلو
209,760 تومان
100 کیلو
208,680 تومان
150 کیلو
207,480 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
216,360 ~ 239,520

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)