محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی چسب دار 16×24

هر کیلو 174,890 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
174,890 تومان
2 کیلو
173,980 تومان
3 کیلو
173,060 تومان
4 کیلو
172,130 تومان
5 کیلو
171,210 تومان
6 کیلو
170,290 تومان
7 کیلو
169,360 تومان
8 کیلو
168,440 تومان
9 کیلو
167,520 تومان
10 کیلو
166,590 تومان
20 کیلو
165,670 تومان
30 کیلو
164,750 تومان
50 کیلو
163,820 تومان
100 کیلو
162,900 تومان
150 کیلو
161,980 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
160,900 ~ 179,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)