محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پیلوپک ضخیم دسته پانچی متوسط

هر عدد 82,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
82,400 تومان
2 عدد
80,900 تومان
3 عدد
79,500 تومان
4 عدد
78,100 تومان
5 عدد
76,700 تومان
6 عدد
75,300 تومان
7 عدد
73,900 تومان
8 عدد
72,400 تومان
9 عدد
71,000 تومان
10 عدد
69,600 تومان
20 عدد
68,200 تومان
30 عدد
66,800 تومان
50 عدد
65,300 تومان
100 عدد
63,900 تومان
150 عدد
62,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
189,400 ~ 257,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)