محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت ضخیم دسته کاغذی 36×27

هر کیلو 129,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
129,500 تومان
2 کیلو
128,800 تومان
3 کیلو
128,100 تومان
4 کیلو
127,400 تومان
5 کیلو
126,700 تومان
6 کیلو
125,900 تومان
7 کیلو
125,200 تومان
8 کیلو
124,500 تومان
9 کیلو
123,800 تومان
10 کیلو
123,100 تومان
20 کیلو
122,400 تومان
30 کیلو
121,700 تومان
50 کیلو
121,000 تومان
100 کیلو
120,300 تومان
150 کیلو
119,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,600 ~ 117,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,500 ~ 117,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)