محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار 10×40

هر کیلو 268,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
268,000 تومان
2 کیلو
266,900 تومان
3 کیلو
266,000 تومان
4 کیلو
265,100 تومان
5 کیلو
264,100 تومان
6 کیلو
263,100 تومان
7 کیلو
262,100 تومان
8 کیلو
261,200 تومان
9 کیلو
260,200 تومان
10 کیلو
259,200 تومان
20 کیلو
258,200 تومان
30 کیلو
257,200 تومان
50 کیلو
256,200 تومان
100 کیلو
255,200 تومان
150 کیلو
254,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
134,200 ~ 171,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,700 ~ 189,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)