محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار 13×35

هر کیلو 299,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
299,600 تومان
2 کیلو
297,600 تومان
3 کیلو
295,500 تومان
4 کیلو
293,500 تومان
5 کیلو
292,000 تومان
6 کیلو
290,500 تومان
7 کیلو
289,000 تومان
8 کیلو
287,500 تومان
9 کیلو
286,000 تومان
10 کیلو
284,500 تومان
20 کیلو
283,000 تومان
30 کیلو
281,500 تومان
50 کیلو
280,000 تومان
100 کیلو
278,500 تومان
150 کیلو
277,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
106,600 ~ 142,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
111,000 ~ 141,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)