محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار 13×35

هر کیلو 233,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
233,400 تومان
2 کیلو
232,400 تومان
3 کیلو
231,700 تومان
4 کیلو
230,700 تومان
5 کیلو
229,800 تومان
6 کیلو
228,900 تومان
7 کیلو
228,000 تومان
8 کیلو
227,100 تومان
9 کیلو
226,200 تومان
10 کیلو
225,300 تومان
20 کیلو
224,400 تومان
30 کیلو
223,500 تومان
50 کیلو
222,600 تومان
100 کیلو
221,700 تومان
150 کیلو
220,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
89,700 ~ 116,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
83,400 ~ 107,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)