محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار 10×35

هر کیلو 223,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
223,500 تومان
2 کیلو
222,600 تومان
3 کیلو
221,900 تومان
4 کیلو
221,000 تومان
5 کیلو
220,200 تومان
6 کیلو
219,300 تومان
7 کیلو
218,400 تومان
8 کیلو
217,600 تومان
9 کیلو
216,700 تومان
10 کیلو
215,800 تومان
20 کیلو
215,000 تومان
30 کیلو
214,100 تومان
50 کیلو
213,200 تومان
100 کیلو
212,400 تومان
150 کیلو
211,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)