محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت ضخیم 50×33

هر کیلو 125,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
125,700 تومان
2 کیلو
123,400 تومان
3 کیلو
121,000 تومان
4 کیلو
118,600 تومان
5 کیلو
116,200 تومان
6 کیلو
113,900 تومان
7 کیلو
111,500 تومان
8 کیلو
109,100 تومان
9 کیلو
106,800 تومان
10 کیلو
104,400 تومان
20 کیلو
102,000 تومان
30 کیلو
99,600 تومان
50 کیلو
97,300 تومان
100 کیلو
94,900 تومان
150 کیلو
92,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
106,500 ~ 142,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
158,200 ~ 234,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,110 ~ 4,550

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)