محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت ضخیم 36×27

هر کیلو 142,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
142,500 تومان
2 کیلو
139,900 تومان
3 کیلو
137,300 تومان
4 کیلو
134,800 تومان
5 کیلو
132,200 تومان
6 کیلو
129,600 تومان
7 کیلو
127,100 تومان
8 کیلو
124,500 تومان
9 کیلو
121,900 تومان
10 کیلو
119,400 تومان
20 کیلو
116,800 تومان
30 کیلو
114,200 تومان
50 کیلو
111,700 تومان
100 کیلو
109,100 تومان
150 کیلو
106,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
92,500 ~ 125,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,200 ~ 39,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
158,300 ~ 234,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
103,900 ~ 120,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
80,000 ~ 86,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,200 ~ 93,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
111,000 ~ 141,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
111,000 ~ 141,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)