محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت ضخیم 36×27

هر کیلو 102,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
102,600 تومان
2 کیلو
102,200 تومان
3 کیلو
101,800 تومان
4 کیلو
101,300 تومان
5 کیلو
100,900 تومان
6 کیلو
100,400 تومان
7 کیلو
100,000 تومان
8 کیلو
99,600 تومان
9 کیلو
99,100 تومان
10 کیلو
98,700 تومان
20 کیلو
98,300 تومان
30 کیلو
97,800 تومان
50 کیلو
97,400 تومان
100 کیلو
97,000 تومان
150 کیلو
96,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
79,800 ~ 84,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,000 ~ 83,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 105,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 105,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
96,200 ~ 103,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)