محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت ضخیم دسته پانچی 36×27

هر کیلو 156,720 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
156,720 تومان
2 کیلو
154,440 تومان
3 کیلو
152,160 تومان
4 کیلو
149,760 تومان
5 کیلو
147,600 تومان
6 کیلو
145,320 تومان
7 کیلو
143,040 تومان
8 کیلو
140,760 تومان
9 کیلو
138,480 تومان
10 کیلو
136,200 تومان
20 کیلو
133,920 تومان
30 کیلو
131,640 تومان
50 کیلو
129,360 تومان
100 کیلو
127,080 تومان
150 کیلو
124,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
305,040 ~ 321,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
610 ~ 3,160

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
430 ~ 3,030

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
91,560 ~ 115,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
117,240 ~ 141,960

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)