محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت ضخیم دسته پانچی 36×27

هر کیلو 153,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
153,800 تومان
2 کیلو
151,000 تومان
3 کیلو
148,200 تومان
4 کیلو
145,400 تومان
5 کیلو
142,700 تومان
6 کیلو
139,900 تومان
7 کیلو
137,100 تومان
8 کیلو
134,300 تومان
9 کیلو
131,600 تومان
10 کیلو
128,800 تومان
20 کیلو
126,000 تومان
30 کیلو
123,200 تومان
50 کیلو
120,500 تومان
100 کیلو
117,700 تومان
150 کیلو
114,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
262,100 ~ 283,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
96,900 ~ 132,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
87,250 ~ 109,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)