محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت ضخیم دسته پانچی 36×27

هر کیلو 116,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
116,000 تومان
2 کیلو
114,100 تومان
3 کیلو
112,200 تومان
4 کیلو
110,300 تومان
5 کیلو
108,400 تومان
6 کیلو
106,600 تومان
7 کیلو
104,700 تومان
8 کیلو
102,800 تومان
9 کیلو
100,900 تومان
10 کیلو
99,100 تومان
20 کیلو
97,200 تومان
30 کیلو
95,300 تومان
50 کیلو
93,400 تومان
100 کیلو
91,500 تومان
150 کیلو
89,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
220,800 ~ 233,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
97,100 ~ 108,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)