محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت ضخیم دسته پانچی اپلیکه 36×27

هر کیلو 146,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
146,800 تومان
2 کیلو
143,600 تومان
3 کیلو
140,400 تومان
4 کیلو
137,200 تومان
5 کیلو
134,000 تومان
6 کیلو
130,800 تومان
7 کیلو
127,600 تومان
8 کیلو
124,500 تومان
9 کیلو
121,300 تومان
10 کیلو
118,100 تومان
20 کیلو
114,900 تومان
30 کیلو
111,700 تومان
50 کیلو
108,500 تومان
100 کیلو
105,300 تومان
150 کیلو
102,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,400 ~ 207,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
86,500 ~ 116,000

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,600 ~ 125,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
114,100 ~ 168,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
101,200 ~ 145,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)