محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 26

هر بسته 54,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
54,700 تومان
2 بسته
54,100 تومان
3 بسته
53,400 تومان
4 بسته
52,700 تومان
5 بسته
52,100 تومان
6 بسته
51,400 تومان
7 بسته
50,700 تومان
8 بسته
50,000 تومان
9 بسته
49,400 تومان
10 بسته
48,700 تومان
20 بسته
48,000 تومان
30 بسته
47,400 تومان
50 بسته
46,700 تومان
100 بسته
46,000 تومان
150 بسته
45,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
621,800 ~ 720,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,100 ~ 79,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان

 

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,200 ~ 93,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,500 ~ 115,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
293,400 ~ 303,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,500 ~ 76,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)