محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سینگل زیر پیتزایی 50 عددی سایز 26

هر بسته 43,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
43,600 تومان
2 بسته
43,300 تومان
3 بسته
43,000 تومان
4 بسته
42,800 تومان
5 بسته
42,500 تومان
6 بسته
42,300 تومان
7 بسته
42,000 تومان
8 بسته
41,700 تومان
9 بسته
41,500 تومان
10 بسته
41,200 تومان
20 بسته
41,000 تومان
30 بسته
40,700 تومان
50 بسته
40,500 تومان
100 بسته
40,200 تومان
150 بسته
39,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
560,400 ~ 598,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
58,500 ~ 63,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
503,000 ~ 537,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
728,500 ~ 778,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 61,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,700 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
34,500 ~ 38,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
77,000 ~ 89,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)