محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه پیتزا ایفلوت 100 عددی سایز 27

هر بسته 720,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
720,000 تومان
2 بسته
713,000 تومان
3 بسته
706,000 تومان
4 بسته
699,000 تومان
5 بسته
691,900 تومان
6 بسته
684,900 تومان
7 بسته
677,900 تومان
8 بسته
670,900 تومان
9 بسته
663,900 تومان
10 بسته
656,900 تومان
20 بسته
649,900 تومان
30 بسته
642,900 تومان
50 بسته
635,800 تومان
100 بسته
628,800 تومان
150 بسته
621,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
45,300 ~ 54,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,100 ~ 79,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
558,900 ~ 647,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
740,300 ~ 857,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر کیلو 74,880 تومان

 

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)