محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون شفاف OPP بسته بندی 16×13

هر کیلو 142,840 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
142,840 تومان
2 کیلو
142,510 تومان
3 کیلو
142,170 تومان
4 کیلو
141,830 تومان
5 کیلو
141,490 تومان
6 کیلو
141,140 تومان
7 کیلو
140,800 تومان
8 کیلو
140,460 تومان
9 کیلو
140,120 تومان
10 کیلو
139,780 تومان
20 کیلو
139,440 تومان
30 کیلو
139,090 تومان
50 کیلو
138,750 تومان
100 کیلو
138,410 تومان
150 کیلو
138,070 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
161,980 ~ 174,890

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
169,000 ~ 188,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)