محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور کفش متقال کد 04

هر عدد 25,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
25,400 تومان
2 عدد
24,800 تومان
3 عدد
24,200 تومان
4 عدد
23,600 تومان
5 عدد
23,000 تومان
6 عدد
22,500 تومان
7 عدد
21,900 تومان
8 عدد
21,300 تومان
9 عدد
20,700 تومان
10 عدد
20,100 تومان
20 عدد
19,600 تومان
30 عدد
19,000 تومان
50 عدد
18,200 تومان
100 عدد
17,300 تومان
150 عدد
15,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
14,300 ~ 23,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)