محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور کفش متقال کد 03

هر عدد 43,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
43,300 تومان
2 عدد
42,100 تومان
3 عدد
41,200 تومان
4 عدد
40,300 تومان
5 عدد
39,400 تومان
10 عدد
38,500 تومان
20 عدد
37,700 تومان
30 عدد
36,800 تومان
50 عدد
35,900 تومان
100 عدد
35,000 تومان
200 عدد
34,100 تومان
300 عدد
33,200 تومان
500 عدد
32,300 تومان
1000 عدد
31,500 تومان
1500 عدد
30,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
30,600 ~ 43,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,600 ~ 38,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,600 ~ 38,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)