محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور کفش متقال کد 01

هر عدد 39,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
39,200 تومان
2 عدد
38,400 تومان
3 عدد
37,600 تومان
4 عدد
36,800 تومان
5 عدد
36,000 تومان
6 عدد
35,200 تومان
7 عدد
34,400 تومان
8 عدد
33,700 تومان
9 عدد
32,900 تومان
10 عدد
32,100 تومان
20 عدد
31,300 تومان
30 عدد
30,500 تومان
50 عدد
29,700 تومان
100 عدد
28,900 تومان
150 عدد
28,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)