محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور کفش متقال کد 01

هر عدد 38,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
38,600 تومان
2 عدد
37,200 تومان
3 عدد
35,900 تومان
4 عدد
35,100 تومان
5 عدد
34,400 تومان
10 عدد
33,600 تومان
20 عدد
32,800 تومان
30 عدد
32,100 تومان
50 عدد
31,300 تومان
100 عدد
30,500 تومان
200 عدد
29,700 تومان
300 عدد
29,000 تومان
500 عدد
28,200 تومان
1000 عدد
27,400 تومان
1500 عدد
26,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
113,300 ~ 126,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)