محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور کفش متقال کد 01

هر عدد 39,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
39,500 تومان
2 عدد
38,100 تومان
3 عدد
36,800 تومان
4 عدد
36,100 تومان
5 عدد
35,200 تومان
10 عدد
34,400 تومان
20 عدد
33,700 تومان
30 عدد
32,900 تومان
50 عدد
32,100 تومان
100 عدد
31,400 تومان
200 عدد
30,600 تومان
300 عدد
29,900 تومان
500 عدد
29,100 تومان
1000 عدد
28,300 تومان
1500 عدد
27,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
137,100 ~ 151,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)