محاسبه قیمت به صورت پلکانی

بند دسته کاغذی ساک تبلیغاتی

هر بسته 53,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
53,900 تومان
2 بسته
53,300 تومان
3 بسته
52,800 تومان
4 بسته
52,200 تومان
5 بسته
51,700 تومان
6 بسته
51,100 تومان
7 بسته
50,600 تومان
8 بسته
50,000 تومان
9 بسته
49,500 تومان
10 بسته
48,900 تومان
20 بسته
48,400 تومان
30 بسته
47,900 تومان
50 بسته
47,300 تومان
100 بسته
46,800 تومان
150 بسته
46,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
34,600 ~ 45,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)