محاسبه قیمت به صورت پلکانی

بند دسته کاغذی ساک تبلیغاتی

هر بسته 46,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
46,800 تومان
2 بسته
46,300 تومان
3 بسته
45,800 تومان
4 بسته
45,300 تومان
5 بسته
44,800 تومان
6 بسته
44,400 تومان
7 بسته
43,900 تومان
8 بسته
43,400 تومان
9 بسته
42,900 تومان
10 بسته
42,400 تومان
20 بسته
41,900 تومان
30 بسته
41,400 تومان
50 بسته
40,900 تومان
100 بسته
40,400 تومان
150 بسته
39,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
32,590 ~ 43,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)