محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی 20×15

هر کیلو 182,040 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
182,040 تومان
2 کیلو
180,840 تومان
3 کیلو
179,520 تومان
4 کیلو
178,320 تومان
5 کیلو
177,120 تومان
6 کیلو
175,800 تومان
7 کیلو
174,480 تومان
8 کیلو
173,160 تومان
9 کیلو
171,960 تومان
10 کیلو
170,760 تومان
20 کیلو
169,440 تومان
30 کیلو
168,240 تومان
50 کیلو
167,040 تومان
100 کیلو
165,720 تومان
150 کیلو
164,520 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
164,520 ~ 182,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,200 ~ 39,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
138,600 ~ 199,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,800 ~ 219,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,800 ~ 4,300

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)