محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی 16×13

هر کیلو 142,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
142,900 تومان
2 کیلو
141,900 تومان
3 کیلو
140,900 تومان
4 کیلو
139,800 تومان
5 کیلو
138,800 تومان
6 کیلو
137,800 تومان
7 کیلو
136,700 تومان
8 کیلو
135,700 تومان
9 کیلو
134,700 تومان
10 کیلو
133,600 تومان
20 کیلو
132,600 تومان
30 کیلو
131,600 تومان
50 کیلو
130,500 تومان
100 کیلو
129,500 تومان
150 کیلو
128,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
66,400 ~ 82,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)