محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی 16×13

هر کیلو 151,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
151,700 تومان
2 کیلو
150,700 تومان
3 کیلو
149,600 تومان
4 کیلو
148,600 تومان
5 کیلو
147,600 تومان
6 کیلو
146,500 تومان
7 کیلو
145,400 تومان
8 کیلو
144,300 تومان
9 کیلو
143,300 تومان
10 کیلو
142,300 تومان
20 کیلو
141,200 تومان
30 کیلو
140,200 تومان
50 کیلو
139,200 تومان
100 کیلو
138,100 تومان
150 کیلو
137,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,000 ~ 43,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
72,200 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)