محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی 12×8

هر کیلو 179,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
179,000 تومان
2 کیلو
177,800 تومان
3 کیلو
176,500 تومان
4 کیلو
175,200 تومان
5 کیلو
173,900 تومان
6 کیلو
172,600 تومان
7 کیلو
171,300 تومان
8 کیلو
170,000 تومان
9 کیلو
168,700 تومان
10 کیلو
167,400 تومان
20 کیلو
166,100 تومان
30 کیلو
164,800 تومان
50 کیلو
163,500 تومان
100 کیلو
162,200 تومان
150 کیلو
160,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
161,980 ~ 174,890

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 105,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)