محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی 12×8

هر کیلو 239,520 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
239,520 تومان
2 کیلو
237,840 تومان
3 کیلو
236,160 تومان
4 کیلو
234,480 تومان
5 کیلو
232,920 تومان
6 کیلو
231,240 تومان
7 کیلو
229,560 تومان
8 کیلو
228,000 تومان
9 کیلو
226,320 تومان
10 کیلو
224,640 تومان
20 کیلو
222,960 تومان
30 کیلو
221,280 تومان
50 کیلو
219,720 تومان
100 کیلو
218,040 تومان
150 کیلو
216,360 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
207,480 ~ 223,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
111,000 ~ 141,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)