محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نخ کنفی 3 لا دو میل

هر متر 2,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر متر
10 متر
2,500 تومان
20 متر
2,400 تومان
30 متر
2,300 تومان
50 متر
2,200 تومان
100 متر
2,100 تومان
150 متر
1,900 تومان
200 متر
1,800 تومان
300 متر
1,700 تومان
400 متر
1,500 تومان
500 متر
950 تومان
1000 متر
800 تومان
1500 متر
700 تومان
2000 متر
500 تومان
3000 متر
350 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
30,400 ~ 43,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,300 ~ 74,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
154,400 ~ 204,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
84,900 ~ 114,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)