محاسبه قیمت به صورت پلکانی

نخ کنفی 3 لا دو میل

هر متر 2,525 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر متر
10 متر
2,525 تومان
20 متر
2,425 تومان
30 متر
2,325 تومان
50 متر
2,225 تومان
100 متر
2,125 تومان
150 متر
2,020 تومان
200 متر
1,920 تومان
300 متر
1,820 تومان
400 متر
1,520 تومان
500 متر
960 تومان
1000 متر
810 تومان
1500 متر
710 تومان
2000 متر
505 تومان
3000 متر
355 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
31,800 ~ 45,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 69,000

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
84,300 ~ 105,900

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)