محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور لباس کد 02

هر عدد 39,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
39,200 تومان
2 عدد
38,700 تومان
3 عدد
38,100 تومان
4 عدد
37,500 تومان
5 عدد
36,900 تومان
10 عدد
36,300 تومان
20 عدد
35,600 تومان
30 عدد
35,000 تومان
50 عدد
34,400 تومان
100 عدد
33,800 تومان
200 عدد
33,200 تومان
300 عدد
32,600 تومان
500 عدد
31,900 تومان
1000 عدد
31,300 تومان
1500 عدد
30,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
166,100 ~ 219,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)