محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت دسته کاغذی 36×27

هر کیلو 219,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
219,000 تومان
2 کیلو
215,200 تومان
3 کیلو
211,400 تومان
4 کیلو
207,600 تومان
5 کیلو
203,900 تومان
6 کیلو
200,100 تومان
7 کیلو
196,300 تومان
8 کیلو
192,600 تومان
9 کیلو
188,800 تومان
10 کیلو
185,000 تومان
20 کیلو
181,200 تومان
30 کیلو
177,500 تومان
50 کیلو
173,700 تومان
100 کیلو
169,900 تومان
150 کیلو
166,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
157,400 ~ 207,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
86,500 ~ 116,000

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
101,200 ~ 145,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
102,100 ~ 146,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
164,520 ~ 182,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
30,700 ~ 39,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)