محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک دانش آموزی 19×10

هر بسته 33,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
33,900 تومان
2 بسته
32,800 تومان
3 بسته
31,600 تومان
4 بسته
30,400 تومان
5 بسته
29,200 تومان
6 بسته
28,000 تومان
7 بسته
26,800 تومان
8 بسته
25,600 تومان
9 بسته
24,400 تومان
10 بسته
23,200 تومان
20 بسته
22,000 تومان
30 بسته
20,800 تومان
50 بسته
19,200 تومان
70 بسته
18,900 تومان
100 بسته
18,750 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
45,600 ~ 72,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
383,400 ~ 443,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,800 ~ 4,300

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
102,700 ~ 124,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,900 ~ 38,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,750 ~ 22,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
100,200 ~ 121,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
207,000 ~ 242,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
207,000 ~ 242,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
182,400 ~ 218,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)