محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک دانش آموزی 19×10

هر بسته 32,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
32,100 تومان
2 بسته
30,900 تومان
3 بسته
29,700 تومان
4 بسته
28,500 تومان
5 بسته
27,400 تومان
6 بسته
26,200 تومان
7 بسته
25,000 تومان
8 بسته
23,900 تومان
9 بسته
22,700 تومان
10 بسته
21,500 تومان
20 بسته
20,300 تومان
30 بسته
19,200 تومان
50 بسته
17,600 تومان
70 بسته
17,300 تومان
100 بسته
17,150 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
1,535 ~ 2,420

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
346,900 ~ 370,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,000

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
100,400 ~ 111,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,300 ~ 22,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,950 ~ 21,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
97,100 ~ 108,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,900 ~ 199,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,900 ~ 199,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
170,900 ~ 184,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)