محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک چهارگوش 10 سانتی

هر بسته 22,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
22,700 تومان
2 بسته
21,600 تومان
3 بسته
20,500 تومان
4 بسته
19,400 تومان
5 بسته
18,200 تومان
6 بسته
17,100 تومان
7 بسته
16,000 تومان
8 بسته
14,800 تومان
9 بسته
13,700 تومان
10 بسته
12,600 تومان
20 بسته
11,400 تومان
30 بسته
10,300 تومان
50 بسته
8,700 تومان
70 بسته
8,500 تومان
100 بسته
8,350 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
13,050 ~ 27,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 105,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,300 ~ 22,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,950 ~ 21,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)