محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک چهارگوش 10 سانتی

هر بسته 22,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
22,900 تومان
2 بسته
21,800 تومان
3 بسته
20,700 تومان
4 بسته
19,600 تومان
5 بسته
18,400 تومان
6 بسته
17,300 تومان
7 بسته
16,200 تومان
8 بسته
14,900 تومان
9 بسته
13,800 تومان
10 بسته
12,700 تومان
20 بسته
11,500 تومان
30 بسته
10,400 تومان
50 بسته
8,800 تومان
70 بسته
8,600 تومان
100 بسته
8,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
13,200 ~ 28,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
96,300 ~ 122,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
173,700 ~ 191,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
173,700 ~ 191,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
173,700 ~ 191,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
30,900 ~ 32,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,000 ~ 21,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)