محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک 12.5 سانتی

هر بسته 28,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
28,400 تومان
2 بسته
27,300 تومان
3 بسته
26,200 تومان
4 بسته
25,000 تومان
5 بسته
23,900 تومان
6 بسته
22,700 تومان
7 بسته
21,600 تومان
8 بسته
20,500 تومان
9 بسته
19,300 تومان
10 بسته
18,200 تومان
20 بسته
17,100 تومان
30 بسته
15,900 تومان
50 بسته
14,300 تومان
60 بسته
14,100 تومان
80 بسته
13,950 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
17,150 ~ 32,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
15,050 ~ 29,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,350 ~ 22,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,550 ~ 27,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,850 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,650 ~ 27,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,050 ~ 27,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,300 ~ 22,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,950 ~ 21,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)