محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک 12.5 سانتی

هر بسته 29,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
29,900 تومان
2 بسته
28,700 تومان
3 بسته
27,600 تومان
4 بسته
26,400 تومان
5 بسته
25,300 تومان
6 بسته
24,100 تومان
7 بسته
23,000 تومان
8 بسته
21,800 تومان
9 بسته
20,700 تومان
10 بسته
19,500 تومان
20 بسته
18,400 تومان
30 بسته
17,200 تومان
50 بسته
15,600 تومان
60 بسته
15,400 تومان
80 بسته
15,250 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
18,750 ~ 33,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
16,450 ~ 31,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,450 ~ 23,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,850 ~ 28,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
10,850 ~ 25,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,950 ~ 28,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
14,450 ~ 29,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,900 ~ 38,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,750 ~ 22,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)