محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک 11.5 سانتی

هر بسته 27,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
27,000 تومان
2 بسته
25,900 تومان
3 بسته
24,800 تومان
4 بسته
23,600 تومان
5 بسته
22,500 تومان
6 بسته
21,400 تومان
7 بسته
20,200 تومان
8 بسته
19,100 تومان
9 بسته
17,900 تومان
10 بسته
16,800 تومان
20 بسته
15,700 تومان
30 بسته
14,500 تومان
50 بسته
13,000 تومان
60 بسته
12,700 تومان
80 بسته
12,550 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
6,950 ~ 21,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)