محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک 11.5 سانتی

هر بسته 27,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
27,300 تومان
2 بسته
26,200 تومان
3 بسته
25,000 تومان
4 بسته
23,800 تومان
5 بسته
22,700 تومان
6 بسته
21,600 تومان
7 بسته
20,400 تومان
8 بسته
19,300 تومان
9 بسته
18,100 تومان
10 بسته
17,000 تومان
20 بسته
15,900 تومان
30 بسته
14,600 تومان
50 بسته
13,100 تومان
60 بسته
12,800 تومان
80 بسته
12,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
7,000 ~ 21,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)