محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک 10 سانتی

هر بسته 24,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
24,500 تومان
2 بسته
23,300 تومان
3 بسته
22,200 تومان
4 بسته
21,000 تومان
5 بسته
19,900 تومان
6 بسته
18,800 تومان
7 بسته
17,600 تومان
8 بسته
16,500 تومان
9 بسته
15,400 تومان
10 بسته
14,100 تومان
20 بسته
13,000 تومان
30 بسته
11,800 تومان
50 بسته
10,300 تومان
60 بسته
10,000 تومان
80 بسته
9,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)