محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک 10 سانتی

هر بسته 25,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
25,500 تومان
2 بسته
24,400 تومان
3 بسته
23,200 تومان
4 بسته
22,100 تومان
5 بسته
20,900 تومان
6 بسته
19,800 تومان
7 بسته
18,600 تومان
8 بسته
17,500 تومان
9 بسته
16,300 تومان
10 بسته
15,100 تومان
20 بسته
14,000 تومان
30 بسته
12,800 تومان
50 بسته
11,200 تومان
60 بسته
11,000 تومان
80 بسته
10,850 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,200

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)