محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک 10 سانتی

هر بسته 24,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
24,300 تومان
2 بسته
23,100 تومان
3 بسته
22,000 تومان
4 بسته
20,800 تومان
5 بسته
19,700 تومان
6 بسته
18,600 تومان
7 بسته
17,400 تومان
8 بسته
16,300 تومان
9 بسته
15,200 تومان
10 بسته
14,000 تومان
20 بسته
12,900 تومان
30 بسته
11,700 تومان
50 بسته
10,200 تومان
60 بسته
9,900 تومان
80 بسته
9,850 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان