محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک دانش آموزی 14×9

هر بسته 28,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
28,800 تومان
2 بسته
27,700 تومان
3 بسته
26,500 تومان
4 بسته
25,300 تومان
5 بسته
24,100 تومان
6 بسته
23,000 تومان
7 بسته
21,800 تومان
8 بسته
20,600 تومان
9 بسته
19,500 تومان
10 بسته
18,300 تومان
20 بسته
17,100 تومان
30 بسته
16,000 تومان
50 بسته
14,400 تومان
60 بسته
14,100 تومان
80 بسته
13,950 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
36,900 ~ 38,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)