محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک دانش آموزی 16×10

هر بسته 27,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
27,700 تومان
2 بسته
26,600 تومان
3 بسته
25,400 تومان
4 بسته
24,300 تومان
5 بسته
23,100 تومان
6 بسته
21,900 تومان
7 بسته
20,800 تومان
8 بسته
19,600 تومان
9 بسته
18,500 تومان
10 بسته
17,300 تومان
20 بسته
16,200 تومان
30 بسته
15,000 تومان
50 بسته
13,400 تومان
70 بسته
13,200 تومان
100 بسته
13,050 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
8,350 ~ 22,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,300 ~ 22,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,950 ~ 21,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)