محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک دانش آموزی 16×10

هر بسته 29,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
29,300 تومان
2 بسته
28,100 تومان
3 بسته
27,000 تومان
4 بسته
25,800 تومان
5 بسته
24,600 تومان
6 بسته
23,500 تومان
7 بسته
22,300 تومان
8 بسته
21,100 تومان
9 بسته
19,900 تومان
10 بسته
18,800 تومان
20 بسته
17,600 تومان
30 بسته
16,400 تومان
50 بسته
14,800 تومان
70 بسته
14,500 تومان
100 بسته
14,450 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,450 ~ 23,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,900 ~ 38,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,750 ~ 22,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)