محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کتان کد 19

هر بسته 16,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
16,900 تومان
2 بسته
16,200 تومان
3 بسته
15,600 تومان
4 بسته
15,000 تومان
5 بسته
14,300 تومان
6 بسته
13,700 تومان
7 بسته
13,100 تومان
8 بسته
12,400 تومان
9 بسته
11,800 تومان
10 بسته
11,200 تومان
20 بسته
10,600 تومان
30 بسته
9,900 تومان
50 بسته
9,300 تومان
100 بسته
8,700 تومان
150 بسته
7,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)