محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کتان کد 11

هر بسته 12,675 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
12,675 تومان
2 بسته
12,150 تومان
3 بسته
11,700 تومان
4 بسته
11,250 تومان
5 بسته
10,750 تومان
6 بسته
10,300 تومان
7 بسته
9,900 تومان
8 بسته
9,300 تومان
9 بسته
8,850 تومان
10 بسته
8,400 تومان
20 بسته
7,950 تومان
30 بسته
7,450 تومان
50 بسته
7,000 تومان
100 بسته
6,600 تومان
150 بسته
5,950 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
945 ~ 1,495

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)