محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کتان کد 09

هر بسته 31,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
31,400 تومان
2 بسته
30,900 تومان
3 بسته
30,400 تومان
4 بسته
29,900 تومان
5 بسته
29,400 تومان
6 بسته
28,900 تومان
7 بسته
28,400 تومان
8 بسته
27,900 تومان
9 بسته
27,400 تومان
10 بسته
26,900 تومان
20 بسته
26,400 تومان
30 بسته
25,900 تومان
50 بسته
25,400 تومان
100 بسته
24,800 تومان
150 بسته
24,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,100 ~ 54,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)