محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کتان کد 13/2

هر بسته 14,925 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
14,925 تومان
2 بسته
14,400 تومان
3 بسته
13,800 تومان
4 بسته
13,200 تومان
5 بسته
12,600 تومان
6 بسته
12,000 تومان
7 بسته
11,500 تومان
8 بسته
10,900 تومان
9 بسته
10,300 تومان
10 بسته
9,900 تومان
20 بسته
9,500 تومان
30 بسته
9,000 تومان
50 بسته
8,400 تومان
100 بسته
8,000 تومان
150 بسته
7,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
99,400 ~ 107,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)