محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور لباس کد 01

هر عدد 46,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
46,100 تومان
2 عدد
45,600 تومان
3 عدد
45,200 تومان
4 عدد
44,700 تومان
5 عدد
44,300 تومان
6 عدد
43,800 تومان
7 عدد
43,400 تومان
8 عدد
42,900 تومان
9 عدد
42,500 تومان
10 عدد
42,100 تومان
20 عدد
41,600 تومان
30 عدد
41,200 تومان
50 عدد
40,700 تومان
100 عدد
40,300 تومان
150 عدد
39,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
15,050 ~ 29,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,500 ~ 39,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
116,200 ~ 164,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,900 ~ 163,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,440 ~ 8,280

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,240 ~ 1,965

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
53,000 ~ 57,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)