محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت اپلیکه 50×33

هر کیلو 133,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
133,600 تومان
2 کیلو
132,900 تومان
3 کیلو
132,200 تومان
4 کیلو
131,400 تومان
5 کیلو
130,700 تومان
6 کیلو
130,000 تومان
7 کیلو
129,200 تومان
8 کیلو
128,500 تومان
9 کیلو
127,700 تومان
10 کیلو
127,000 تومان
20 کیلو
126,300 تومان
30 کیلو
125,500 تومان
50 کیلو
124,800 تومان
100 کیلو
124,100 تومان
150 کیلو
123,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
126,100 ~ 136,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
132,800 ~ 144,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)