محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت اپلیکه 50×33

هر کیلو 199,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
199,600 تومان
2 کیلو
195,200 تومان
3 کیلو
190,900 تومان
4 کیلو
186,500 تومان
5 کیلو
182,200 تومان
6 کیلو
177,900 تومان
7 کیلو
173,500 تومان
8 کیلو
169,200 تومان
9 کیلو
164,900 تومان
10 کیلو
160,500 تومان
20 کیلو
156,200 تومان
30 کیلو
151,800 تومان
50 کیلو
147,500 تومان
100 کیلو
143,200 تومان
150 کیلو
138,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
137,800 ~ 187,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
156,500 ~ 181,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)