محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت دسته بندی اپلیکه 50×33

هر کیلو 133,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
133,500 تومان
2 کیلو
132,700 تومان
3 کیلو
132,000 تومان
4 کیلو
131,300 تومان
5 کیلو
130,500 تومان
6 کیلو
129,800 تومان
7 کیلو
129,100 تومان
8 کیلو
128,300 تومان
9 کیلو
127,600 تومان
10 کیلو
126,900 تومان
20 کیلو
126,100 تومان
30 کیلو
125,400 تومان
50 کیلو
124,700 تومان
100 کیلو
123,900 تومان
150 کیلو
123,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
109,500 ~ 117,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,590 ~ 43,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
123,400 ~ 133,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
132,800 ~ 144,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)